Suomi

Gefühlsmonster®-kortit

Gefühlsmonster 23

Miltä minusta tuntuu juuri nyt?

Mitä tunteita voin nimetä?

Mihin tunteisiin minun on helppo suhtautua muissa ihmisissä,

mitkä aiheuttavat vaikeuksia ?

Tunteet syntyvät tarpeista(Marshall Rosenbergin mukaan)

Kun tarpeemme on tyydytetty, tunnemme miellyttäviä tunteita, tyytyväisyydestä iloon tai onneen.

Tyydyttämättömät tarpeet herättävät meissä epämiellyttäviä tunteita, kuten pahan olon tunnetta, tyytymättömyyttä, hämmennystä. Mikäli emme tällöin onnistu saamaan tunteitamme tyydytetyiksi esimerkiksi ymmärretyksi tulemisen, arvostuksen tai turvallisuuden tunteen ansiosta, pinnalle kohoaa vihan, suuttumuksen, epätoivon tunteita.

Korttien käyttöesimerkkejä:

 1. Oman itsen kehittäminen:
  • Suorita ennen tärkeitä keskusteluja tai päätöksiä

Gefühlsmonster® -skannaus:

  • Valmistaudu tilanteeseen ensin muutaman minuutin ajan, anna sen jälkeen katseesi kiertää kohdentamattomasti korttien yli.
  • Mikä kortti vetää katseesi puoleensa?
  • Mikä merkitys tällä kortilla on sinun tilanteessasi?
  • Mitä tarvitset? Mikä kortti voisi tukea sinua?
  • Aseta se kortti näkyvästi työpaikallesi antamaan tukea arkipäivään .
 1. Valmennus:
  • Katso „Oman itsen kehittäminen“, ohjattuna.
  • Kysymys, miltä tuntuisi, jos tilanne sujuisi toiveiden mukaisesti.
  • Millaista tukea henkilö tarvitsee päämäärän saavuttamiseen?
  • Skaalauskysymyksiä: mikä luku 1:n ja 10:n välillä pätee löydettyyn ratkaisuun? Mikä tunne sopii siihen?
 2. Väkivallaton vuorovaikutus:
 • Kortit levitetään ennen tunteita käsittelevän jakson aloittamista.
 • Keskustelu „positiivisista ja negatiivisista tunteista“, toisin sanoen siitä, miltä meistä tuntuu kun tarpeemme tulevat tyydytetyiksi ja tunteistamme silloin kun tarpeemme eivät tule tyydytetyiksi.1
 • Muodostetaan pieniä ryhmiä, joissa keskustellaan, minkälaisia tunteita hyväksymme itsessämme ja muissa.
 • Keskustellaan, mitkä tunteistamme ovat perustunteita kuten pelko, ilo jne., ja mitkä tunteet toteamuksia vastakkaisesta osapuolesta kuten esimerkiksi „Tunnen itseni petetyksi, pulaan jätetyksi jne“. Etsitään yhdessä tunteita, jotka mahdollisesti kätkeytyvät tämän toisen tunne-„lajin“ taakse.
 • Tunteet syntyvät tarpeista“ (Marshall Rosenbergin2 mukaan): Yksi kortti valitaan tilanteeseen, jossa joku oli vihainen, ärtynyt, raivoissaan, ja keskustellaan siitä, mitä hän siinä tilanteessa olisi todellisesti tarvinnut.
 1. Sovittelu:
  • Aloitusvaihe: Ennen sovittelukeskustelun aloittamista osapuolten annetaan valita yksi tai kaksi korttia omille tunteilleen, ja vastaavasti konfliktin vastapuolen tunteille3.
  • Uusia kortteja saa valita milloin tahansa keskustelun aikana esille tuleviin tilanteisiin (sovittelija päättää hienotunteisesti, milloin tilanne on sopiva).
  • Kysymys: Olettaen, että tilanteeseesi onnistutaan löytämään ratkaisu, joka sopii molemmille osapuolille. Miltä sinusta siinä tapauksessa tuntuisi?
 2. Seminaarit
 • Kortit levitetään keskustelupiirin keskelle aloitettaessa ja aina kun syntyy tilanne, jossa toivotaan lyhyttä mielialakatsausta. Osanottajat ottavat yhden kortin, sanovat mitä se heille tarkoittaa ja asettavat kortin takaisin paikalleen.
 • Jos tilaa on riittävästi käytettävissä (soveltuu isoille ryhmille ja antaa paikanvaihdon ansiosta mahdollisuuden syventyä kortteihin), levitetään A4-kortit eri puolille tilaa. Osanottajat asettuvat korttien viereen ja sanovat, mitä kyseinen kortti heille tarkoittaa. Jos useampi henkilö kohtaa saman kortin kohdalla, he keskustelevat lyhyesti mahdollisista yhtäläisyyksistä kortin merkityksessä.
 1. Sosiaalinen oppiminen:
 • Jokainen osallistuja valitsee yhden kortin sen mukaan, miltä hänestä tuntuu juuri sillä hetkellä, kertoo muutamalla sanalla tunteistaan ja asettaa kortin takaisin paikalleen.
 • Kortit levitetään peitetysti: yksi henkilö vetää kortin, näyttelee kortin esittämää tunnetta, muiden täytyy arvata tunne. Lopuksi kortti näytetään muille.
 • Pienet ryhmät saavat kukin yhden korttisarjan ja ryhmän jäsenet keskustelevat korteissa esille tulevista tunteista.
 • Sen jälkeen seuraa tulosten esittely ja keskustelu erilaisten nimettyjen tunteiden merkityksistä. (Kortit on tarkoituksellisesti suunniteltu niin, että niitä voidaan tulkita useammalla eri tavalla, esim. suuttunut tai uhmakas, ujo tai yllättynyt jne.).
 1. Last but not least: Nämä kortit soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi aina kun tavoitteena on luoda ystävällinen, huumoripitoinen ilmapiiri ja innostaa keskusteluun!

Korttien alkuperä:

Olemme kehittäneet nämä kortit käytettäviksi tilanteissa, joissa halutaan käsitellä aihetta „Tunteet“ koululaisten keskuudessa. Vuonna 1996 työskentelin neljäsluokkalaisille suunnitellussa, sukupuolisia eroavaisuuksia käsittelevässä projektissa ja esittäessäni heille erilaisia tunteita käsitteleviä kysymyksiä sain vastaukseksi ainoastaan „cool“ ja „uncool“. Saadakseni oppilaat kertomaan tunteistaan laajemmin ja monipuolisemmin pyysin poikaani kuvaamaan 13vuotiaana minulle piirtämänsä Comic-hahmon erilaisissa tunnetiloissa. Tämän sarjakuvahahmo-korttisarjan mustavalkoisen „ensipainoksen“ avulla lapset pystyivät välittömästi kuvaamaan tunteitaan selkeämmin. Koska pidin kortteja erittäin onnistuneina, käytin niitä myös jatkokouluksissani. Levitin ne keskustelupiirin keskelle ennen kuin aloitin keskustelun aiheista Väkivallaton vuorovaikutus tai Tunteiden käsittely sovittelussa . Ilmapiiri, joka syntyi sen ansiosta, että kaikki osallistujat katsoivat ensin kortteja ja pystyivät nauramaan niissä esitetyille kuville, oli suureksi eduksi jatkossa seuraaville keskusteluille.

Tässä yhteydessä haluaisin ilmaista kunnioittavan kiitokseni Marshall Rosenbergille, jonka konseptista „Tunteet syntyvät tarpeista“ on tullut minulle olennainen sovittelun ja ylipäätään erilaisuuksien käsittelyn perusta. Työskentely väkivallattoman vuorovaikutuksen parissa oli toinen syy kehittää nämä tunnekortit!

Vuodesta 2008 lähtien meidän nettisivuillamme on ollut tarjolla ladattavaksi virikkeitä, kokemuksia, taustatietoa ja työskentelyaineistoa. Toivomme asiakkaidemme runsasta osanottoa mielipiteiden, henkilökohtaisten kokemusten sekä uusien virikkeiden muodossa!

© Jutta Höch-Corona und Christian Corona, Gefühlsmonster GmbH

Kortit ovat tilattavissa osoitteesta bestellen@gefuehlsmonster.de tai puhelimitse numerosta +49 30/411 921 33

www.gefuehlsmonster.com

Gefühlsmonster®“ on rekisteröity sanamerkki

 

1 Ingrid Holler: Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation, Junfermann Verlag Paderborn 2003, sivu 65
2Marshall Rosenberg: Nonviolent Communication, NVC
3 Katso esittelyvideo nettisivuillamme www.gefuehlsmonster.com – Counselling and Training

Email:  info(at)gefuehlsmonster.de