Nederlands

Gefühlsmonster 23Van harte welkom op onze Gevoelsmonster-pagina. Om je een indruk te geven van het werken met de Gevoelsmonster-Scan, hebben we hier enkele informatie voor het gebruiken van de Gevoelsmonsterkaarten laten vertalen Gefühlsmonster Handleiding PDF

Zou je een of meerdere sets Gevoelsmonster kaarten willen kopen, dan kun je dat hier doen. Earthgames.nl

Je kunt de Gevoelsmonsters zelf online uitproberen! Bezoek hiervoor a.u.b. de Gevoelsmonster-Scan en kies maximaal vier kaarten die overeenkomen met je huidige stemming en daarna, rechts in het grote vak, nog een kaart die je op een bijzonder prettige manier aanspreekt. Op de volgende pagina kun je je dan het resultaat per e-mail laten toesturen, geheel gratis en zonder dat wij je e-mailadres voor andere doeleinden gebruiken. Deze oefening is ook geschikt om je voor te bereiden op een gesprek of om iemands gevoelens in een bepaalde situatie beter te begrijpen. Wij wensen je veel plezier en inspirerende inzichten toe!

Handleiding

Hoe voel ik mij op dit moment?
Welke gevoelens houden mij nu bezig?
Wat zegt dit over mijn momentele beroepssituatie, over mijn persoonlijke relatie(s)?
Waaraan heb ik nu behoefte?
Hoe voel ik mij als ik ondersteuning ontvang? Welke soort ondersteuning?

“Gevoelens zijn de kinderen van onze behoeften.” (Marshall Rosenberg)

Als onze behoeften worden ingevuld ervaren wij gevoelens van tevredenheid, voelen wij ons op ons gemak of zijn gewoon gelukkig.
Als onze behoeften niet worden ingevuld, voelen wij ons ongelukkig, ontevreden of geïrriteerd. Als het ons dan niet lukt onze behoeften aan b.v. respect, waardering of veiligheid ingevuld te krijgen, ontstaan gevoelens van woede, kwaadheid of vertwijfeling.
De kaarten zijn door ons ontworpen, om in contact te komen met onze gevoelens en ze bespreekbaar te maken. Voor kinderen en jeugdigen van familie tot school, voor volwassenen van persoonlijke relaties tot op de werkplek, bij coaching, team- en personeelsontwikkeling, supervisie, workshops enz. Het gemeenschappelijk bekijken van de stripfiguren op de kaarten leidt meteen tot een prettige sfeer en kunnen gesprekken over onze gevoelens makkelijker plaatsvinden.

Enkele suggesties en voorbeelden waar de kaarten hun effect laten zien:

1.  zelfontplooiing

 • voordat u deelneemt aan belangrijke gesprekken of belangrijke beslissingen neemt kunt u snel een Gefühlsmonster-scan doorvoeren (hier zijn de kaarten in visitekaartjesformaat – waaiervormig voor u uitgespreid – uitermate geschikt voor, of via onze website.
 • concentreer u – alvorens u de scan doorvoert – op de situatie waarover u helderheid wilt krijgen.
 • dan laat u uw blik ongefocusseerd over de kaarten glijden.
 • welke kaart trekt de meeste attentie? (Laat de kaart u vinden en laat u verrassen welke kaart dit is.)
 • Welke betekenis verbindt u aan de kaart (meerdere kaarten zijn ook mogelijk) met betrekking tot de situatie?
 • Additionele vraag: Welke kaart kan u in uw huidige situatie helpen, uw eigen doel(en) niet uit het oog te verliezen.

2.  Coaching

 • Zie “zelfontplooiing” als start voor deze oefening. (Stimulerend voor het (h)erkennen van de verschillende gevoelens werken bij deze oefening ook de grote A4-kaarten, die verspreid over de vloer liggen.)
 • Vraag: Welke gevoelens idealiter wenselijk zijn en welke ondersteuning de persoon nodig heeft, om dit te realiseren.

3.  Geweldloze Communicatie

 • Voor het begin van elke sessie de kaarten uitspreiden.
 • Gesprekken over “positieve of negatieve gevoelens”, d.w.z. over gevoelens, die wij ervaren als onze behoeften zijn ingevuld en gevoelens als onze behoeften niet zijn ingevuld.
 • Stel kleinere groepen – 2 of 3 personen – samen, die hun gedachten uitwisselen over welke gevoelens wij bij ons en bij anderen als prettig of onplezierig ervaren.
 • Gesprekken voeren, welke van onze gevoelens basisgevoelens zoals angst of vreugde enz. zijn en welke gevoelens wij bij anderen de oorzaak zoeken, b.v.: “Ik voel mij bedrogen” of “Ik voel mij in de steek gelaten”. Gemeenschappelijk op zoek gaan naar het ‘tweede’ niveau van gevoelens die hieronder verborgen liggen.
 • Volgens Marshall B. Rosenberg zijn “Gevoelens de kinderen van behoeften”. Kies een kaart aan hand van een specifieke situatie, waarbij iemand kwaad, geïrriteerd of woedend was en daarover spreken waaraan diegene in werkelijkheid behoefte had.

4.  Mediatie

 • Bij het begin: Een tot twee kaarten laten kiezen, hoe iemand zich voor het meditatiegesprek voelt en een tot twee kaarten hoe de andere zich op dit moment voelt. (bij twee personen)
 • Op ieder gewenst moment de vrijheid geven kaarten te kiezen voor elke omschreven situatie (waarbij de mediator empathisch bepaald wanneer dit van pas komt)
 • Vraag: Stelt u zich voor dat er een oplossing voor uw situatie gevonden wordt die u beiden tegemoetkomt. Hoe zou u zich dan voelen?

5.  Workshops

 • Kaarten aan het begin en in elke situatie – als een kort sfeerbeeld gecreëerd dient te worden – in het midden uitspreiden. Deelnemers kiezen een kaart en vertellen wat deze voor hun betekent en leggen ze daarna weer terug.
 • Bij voldoende ruimte (geschikt voor grotere groepen en door het verwisselen van plaats kan iedereen beter focussen op de kaart) de A4-kaarten in de ruimte op de bodem verspreiden. De deelnemers stellen zich bij de kaart en vertellen welke betekenis deze kaart voor hun heeft. Als meerdere personen dezelfde kaart kiezen, korte uitwisseling van gedachte over de betekenis van de kaart voor een ieder van hun.

6.  Sociale vaardigheden

 • Iedere deelnemer/deelneemster kiest een kaart, hoe hij of zij zich op dit moment voelt, zegt hier iets over en legt de kaart weer terug.
 • Kaarten blind uitspreiden; een kaart kiezen, gevoel op de kaart uitbeelden, de anderen dienen het gevoel te raden. Ter afsluiting de getrokken kaart tonen.
 • Kleinere groepen hebben elk een eigen set kaarten en discussiëren erover welke gevoelens er getoond worden.
 • Aansluitend in de grote groep de afzonderlijke benamingen meedelen en discussie over de verschillende benamingen. (De kaarten zijn bewust zo vormgegeven dat meerdere interpretaties mogelijk zijn, b.v. kwaad of chagrijnig, verlegen of verrast enz.)

En tenslotte: De kaarten zijn uitermate geschikt voor het creëren van een vriendelijke warme, plezierige sfeer en ze nodigen uit tot geanimeerde gesprekken.

Wij wensen u veel vreugde en plezier toe bij het gebruik van de kaarten
Het Gefühlsmonster-Team