čeština

Gefühlsmonster®-Karty

Gefühlsmonster 23Jak se právě teďcítím?
Jaké mám pocity?
S jakými pocity mohu s druhými dobře vyjít?

„Pocity jsou děti potřeb“
(Marshall Rosenberg)

Pokud jsou naše potřeby splněny, máme příjemné pocity, jako je spokojenost,
radost a štěstí.
Pokud naše potřeby nejsou splněny, cítíme se špatně, nespokojení, podráždění.
Pokud se nám nedaří naše potřeby, např. pochopení, úcta a jistota, uspokojit,
nastupují pocity vztek, zlost, zoufalství.

Náměty pro používání karty

Původ karet

Tyto karty jsme vyvinuli, abychom mohli pracovat se studenty na téma „pocity“.
V roce1996 jsem se v jednom projektu ve čtvrté třídě ptala na různé pocity a bylo mi řečeno, jen pohodě, nebo nudný. Ve snaze povzbudit tyto děti, aby mluvily a upřesnily své emoce, jsem požádala svého syna, aby mi nakreslil „monstrum“ (nakreslil je pro mě, když mu bylo třináct let),
které by vyjadřovalo různé pocity. S pomocí tohoto prvníhovydání černobílých karet mohly děti své pocity hned lépe diferencovat. Protože se mi karty tak líbily, použila jsem je při dalším vzdělávání.
Vyložila jsem karty na střed předtím, než jsem začala s „Nenásilnou komunikací“ a se „Zacházením s pocity v oblasti zprostředkování.(mediaci)“.

Atmosféra, při níž se všichni poprvé podívali na karty a smáli se obrázkům, byla velmi prospěšná pro následující diskusi. Můj uctivý dík patří Marshallu Rosenbergovi. Jeho představa, že „pocity jsou děti potřeb „ se stala základním podkladem pro zprostředkování a pro zacházení s rozdíly mezi jednotlivci.
Druhým podnětem pro rozvoj těchto karet byla práce, která byla provedena v oblasti „nenásilné komunikace.“

Od roku 2008 máme stránky s návrhy, posudky, základními informacemi a studijními materiály ke stažení. Chceme aktivní účast našich klientů vyjádřenou komentáři, návrhy, osobní zkušeností!


Karty si můžete objednat:
bestellen(at)gefuehlsmonster.de